U luistert naar:

"LICHTSTAD MET UW PAARL’EN POORTEN"
in een bewerking van M.W. Kramer en M. Zonnenberg
Dit nummer is afkomstig van de CD 'Dankt Dankt nu allen God’
van Gereformeerd Kerkkoor LAUDAMUS Rijnsburg o.l.v. Rob van Efferink.

Deze CD is uitgebracht door JQZ Muziekproducties onder nummer QCD 3297-2

Lichtstad met Uw paarl’en poorten, Wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez’ aarde, Ooit Uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik de Heer ontmoeten, Luist’ren naar Zijn liefdesstem
Waar geen rouw meer en geen tranen, In het nieuw Jeruzalem