U luistert naar:

"KROON HEM MET EEN GOUDEN KROON"
van G. Elvey
Dit nummer is afkomstig van de CD 'Dankt Dankt nu allen God’
van Gereformeerd Kerkkoor LAUDAMUS Rijnsburg o.l.v. Rob van Efferink.

Deze CD is uitgebracht door JQZ Muziekproducties onder nummer QCD 3297-2

Kroon Hem met een gouden kroon, het Lam op Zijne troon
Hoor hoe het hemels loflied, al verwint in heerlijk schoon
Ontwaak mijn ziel en zing van Hem die voor u stierf
En prijs Hem in al eeuwigheên, die ’t heil voor u verwierf