U luistert naar:

"DANKT DANKT NU ALLEN GOD"
van Johann Sebastian Bach
Dit nummer is afkomstig van de CD 'Dankt Dankt nu allen God’
van Gereformeerd Kerkkoor LAUDAMUS Rijnsburg o.l.v. Rob van Efferink.

Deze CD is uitgebracht door JQZ Muziekproducties onder nummer QCD 3297-2

Dankt, dankt nu allen God
Met blijde feestgezangen
Van Hem is ’t heuglijk lot
Het heil dat wij ontvangen